KONTAKT

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije

Braće Vranjana 11, 23000 Zadar

Tel. 023/254-900

Fax. 023/251-880

e-mail: info@zpu-zadzup.hr

MB: 02395118

OIB: 77249572135